IV ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Opublikowano 2018-10-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest  Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce.

Opis
Na konkurs należy przesyłać prace z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej.

Tematyka prac może być dowolna.

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać mailem lub na płycie CD zdjęcia jednej lub dwóch swoich prac (szczegóły w regulaminie).

II etap
Jury wybierze najlepsze zgłoszenia. Autorzy zakwalifikowani do drugiego etapu dostarczą do końca stycznia 2019 r. oryginały swoich prac.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dziekana Wydziału Sztuki UWM oraz Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-31