IV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Piskurz

Opublikowano 2019-02-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest „Czytelnia na Piętrze”, działająca przy I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Opis
Patronką konkursu jest gnieźnieńska poetka, autorka prozy poetyckiej i redaktorka, Anna Piskurz (wybrane utwory).

Mottem tegorocznej edycji konkursu jest cytat: Spotkałam tylu ludzi, a nie spotkałam nikogo...

Każdy uczestnik może zgłosić jedno opowiadanie o objętości do 10 tys. znaków ze spacjami. Tekst nie może być wcześniej publikowany w prasie literackiej ani zgłaszany do innych konkursów. 

Prace oceni jury w składzie: Dawid Jung (przewodniczący), Irmina Kosmala i Kamila Kasprzak.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane na łamach czasopisma „Zeszyty Poetyckie”. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną wydane w formie książkowej.