IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie”

Opublikowano 2017-10-17

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

Opis
Tematem konkursu jest „Społeczeństwo w obiektywie”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

Wyróżnione zdjęcia zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.