IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny DECYDUJĄCY MOMENT 2018

Opublikowano 2018-01-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 24 lat.

Opis

Tematem konkursu jest szerokie pojęcie decydującego momentu w fotografii reportażowej, odnoszące się do twórczości wybitnego fotoreportera XX wieku Henri Cartier-Bressona. „Decydujący moment” Cartier-Bressona to ułamek sekundy, który wyraża kwintesencję danej chwili, gdy jawi się ona jako doskonała całość. Zadaniem konkursowym jest więc wykonanie zdjęcia, które powinno streszczać zdarzenia w ich kulminacyjnym momencie – tak przypadkowe, jak i przewidywalne.

Każdy uczestnik może zgłosić 5 zdjęć. Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu wezmą udział w jednodniowych warsztatach fotografii studyjnej, które odbędą się na początku kwietnia we Wrocławiu (Organizator konkursu zapewnia bezpłatny nocleg).

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-28