III Ogólnopolski Konkurs na Reportaż „Mam Muzykę...”

Opublikowano 2020-08-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury Reportażu, Aktywizacji i Integracji Społecznej FARKA z siedzibą we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 14 do 21 lat.

Opis
Pracą konkursową jest reportaż literacki lub radiowy o tematyce związanej z muzyką.

Jaki powinien być konkursowy reportaż:
• przede wszystkim musi dotyczyć muzyki (może to być na przykład historia o przygodach na letnich festiwalach, o organizowaniu koncertów lub o tym, że aktualnie nie ma koncertów, o staraniach, by zostać wielką gwiazdą, o niezwykłych artystach z sąsiedztwa lub z wielkiego ekranu, o konkursach muzycznych, o trudach muzycznej edukacji, o losach lokalnego zespołu, o tworzeniu amatorskiego czy szkolnego radia itp.);
• reportaż literacki nie może być dłuższy niż 20 stron znormalizowanego maszynopisu (interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman 12);
• reportaż radiowy nie może przekroczyć 20 minut nagrania w formacie mp3 lub wav;
• musi być autorski, wcześniej niepublikowany i nienagradzany.

Prace konkursowe należy przesyłać mailem (więcej informacji w regulaminie).

Wpisowe wynosi 10 zł (z opłaty zwolnieni są podopieczni domów dziecka).

Nagrody
Autor najlepszego reportażu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. 

Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania dwóch nagród głównych – za reportaż literacki i za reportaż radiowy – oraz wyróżnień w formie nagród rzeczowych.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na Portalu Reportażystów FARKA.press.

Termin
Prace konkursowe można przysyłać do 15 października 2020 r.

Strona konkursu