II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry”

Opublikowano 2021-07-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Literatów na Mazowszu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-21 lat.

Opis
Na konkurs można przesłać maksymalnie 5 wierszy. Tematyka dowolna. Do zestawu można dołączyć wiersz o Ciechanowie i/lub wiersz inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Przewidziane są nagrody finansowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca oraz za wiersze wyróżnione.

Dodatkowe nagrody zostaną przyznane za wiersz o Ciechanowie (nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów) oraz za wiersz nawiązujący do twórczości lub postaci Zygmunta Krasińskiego (nagroda ufundowana przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze).

Nagrodzone wiersze zostaną wydane w kolejnej edycji Ciechanowskich Zeszytów Literackich.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu