„Giętkie Pióro” konkurs literacki

Opublikowano 2017-09-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-18 lat. 

Opis
Przedmiotem konkursu są prace literackie inspirowane twórczością J. Korzeniowskiego – Conrada.

Konkurs jest podzielony na trzy etapy:
• I etap – uczestnicy mają za zadanie napisać esej o objętości do 1000 słów, rozwijający słowa Conrada: „Mistrz pięknych słów i wzniosłej idei” /autorytet/. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2017 r.
• II etap – autorzy najwyżej ocenionych esejów (maksymalnie 20 osób) napiszą opowiadanie – alternatywną historię jednego z conradowskich bohaterów. 
• W III etapie konkursu wezmą udział autorzy najlepszych opowiadań (10 osób). Zadaniem finalistów będzie napisanie scenariusza spektaklu teatralnego – adaptacji scenicznej opowiadania „U kresu sił” J. Conrada – Korzeniowskiego.  

Prace konkursowe powinny być zgłaszane przez nauczycieli.  

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe: laptop, tablet i e-czytnik.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-30