„Geografia – proces, forma, obiekt” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2021-08-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2022 roku nie ukończą 25 roku życia.

Opis
Na konkurs można przesyłać zdjęcia przedstawiające procesy zachodzące w środowisku geograficznym – zarówno procesy naturalne, jak i te uwarunkowane działalnością człowieka. 

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
– procesy i formy naturalne,
– obiekty antropogeniczne.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, łącznie w obu kategoriach.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Zdjęcia nagrodzone w ubiegłorocznej edycji konkursu


Fot. Julia Spandel – I miejsce w kategorii „Procesy i formy naturalne”


Fot. Sebastian Szostek – I miejsce w kategorii „Obiekty antropogeniczne”

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną pokazane na stronie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także na imprezie organizowanej w Światowy Dzień Geografa w Łodzi w 2022 roku. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2022 r.

Strona konkursu