Advertisement

Advertisement

filtr: REL

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie

“ Rusza nabór do trzeciej edycji konkursu dla młodzieży szkół średnich – „filtr: REL”!

rel (z ang. relatable) – coś z czym możesz się utożsamić; z czymś się zgadasz i możesz odnieść to do własnego doświadczenia.

Poszukujemy opowieści o tym, z czym się utożsamiacie, w czym się odnajdujecie i czujecie się bezpieczniej – bo nie jesteście w tym sami. 

Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu sztuk wizualnych: zdjęcia, grafiki, kolaże, rysunki, filmy. 

Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2023 r.

Nagrody
Autorzy i autorki najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

Strona konkursu