Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Opublikowano 2019-11-18

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 16 do 30 lat, które realizują projekty o wymiarze europejskim. Zgłoszenia można przesyłać indywidualnie lub grupowo.

Opis
Do konkursu można zgłaszać projekty, które:

• propagują wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym,
• budzą wspólne poczucie tożsamości i integracji europejskiej,
• proponują młodym ludziom w Europie wzorce postępowania,
• dają praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

O projektach, które były nagradzane w poprzednich latach można przeczytać tutaj.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody

• Nagroda za najlepszy projekt: 7.500 €
• Nagroda za zajęcie drugiego miejsca: 5.000 €
• Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: 2.500 €

Nagrody zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-31