Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie

Opublikowano 2018-10-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 11-13 lat, 14-16 lat i 17-19 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają przedstawić w formie komiksu ważne wydarzenie z historii najnowszej Polski (okres od 1917 do 1990 roku).  Bohaterem komiksu może być postać autentyczna lub fikcyjna. 

Komiks powinien zawierać od 8 do 10 stron formatu A4 (układ pionowy). 

Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia. 

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.