„Drogi przyszłości” konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Opublikowano 2019-09-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VIII.

Opis
Tematem prac plastycznych zgłaszanych do konkursu powinny być drogi przyszłości.

Prace w formacie A4 mogą być wykonane dowolną techniką.

Każda szkoła może przesłać maksymalnie 6 prac – po trzy w każdej kategorii wiekowej.

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii wiekowych zostaną przyznane nagrody w postaci kart podarunkowych do sklepów z elektroniką. Wartość nagród:  
• I miejsce: 1000 zł
• II miejsce: 700 zł
• III miejsce: 500 zł
• 10 wyróżnień, każde o wartości 100 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-25