Cztery żywioły w lasach

Opublikowano 2021-04-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Badawczy Leśnictwa .

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. 

Opis
Tematem konkursu są „Cztery żywioły w lasach”.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery prace, poświęcone działaniom poszczególnych żywiołów: POWIETRZA, WODY, OGNIA I ZIEMI. Dopuszcza się możliwość złożenia czterech prac tylko z jednego żywiołu.

Tematyka prac powinna obejmować:
1) działanie żywiołów w lesie: wody, wiatru, ognia i ziemi; do żywiołu ZIEMIA zalicza się również oddziaływanie na las czynników biotycznych tj. owadów (np. gradacje szkodliwych owadów), grzybów patogenicznych, kręgowców np. bobrów (wpływ na retencję wodną w lasach) itp.
2) sposoby ochrony lasu przed niszczycielskimi siłami natury.

Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne płaskie na sztywnym papierze:
- format A3 (297×420 mm),
- układ poziomy,
- technika wykonania dowolna: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, węgiel, wycinanki.

Prace należy przesyłać pocztą (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Prace należy dostarczyć do 11 czerwca 2021 r. do godz. 15:00.

Nagrody
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
1) przedszkolaki,
2) uczniowie klas I–III szkół podstawowych,
3) uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych,
4) uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.

W każdej z czterech kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe:
• I miejsce: sztaluga i podobrazie o łącznej wartości 700 zł,
• II miejsce: zestaw farb akrylowych i pędzli o wartości 500 zł,
• III miejsce: zestawu farb i bloków do malowania o wartości 300 zł.

Zwycięskie prace zostaną wydrukowane w kalendarzu na 2022 rok.

Strona konkursu