Biennale Grafiki i Rysunku „Sorry Polsko”

Opublikowano 2019-12-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich w wieku od 16 do 19 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać prace graficzne i rysunkowe nawiązujące do hasła „Sorry Polsko”.

Celem Biennale jest przedstawienie prac nawiązujących do tytułu. Ich treść ma odnosić się do ludzkich relacji, ma dotyczyć współżycia społecznego, a także zjawisk i zdarzeń, które uderzają w tolerancję, godność i szacunek do drugiego człowieka.

Oczekujemy prac o wysokich walorach artystycznych, wykonanych w dowolnej technice graficznej lub rysunkowej. Zgłaszane prace mogą być realizowane w technikach tradycyjnych, jak również wykonane za pomocą programów komputerowych, a także takie, które są rezultatem różnych eksperymentów multimedialnych.

Format prac: 50 x 70 cm.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę lub cykl składający się z trzech prac.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł
• II miejsce: 700 zł
• III miejsce: 500 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-02-29