Bezpieczne dzieci w sieci

Opublikowano 2020-03-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.

Opis

Konkurs „Bezpieczne dzieci w sieci” stawia sobie za cel zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa w Internecie rozumianego jako umiejętne korzystanie z jego zasobów, przeciwdziałanie cyberprzemocy, sprawne reagowanie na jej przejawy oraz wyszukiwanie wartościowych treści, które mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych. 

Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne wykonane na papierze formatu A3. 

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2020 r.

Strona konkursu