52. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Opublikowano 2021-09-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są firma Pentel oraz Biiku Bunka Kyokai (Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki).

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat.

Opis
Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne wykonane odręcznie na papierze. Tematyka dowolna.

Maksymalne wymiary to 54 x 38 cm.

Wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem. 

Nie należy przesyłać prac trójwymiarowych oraz prac w formie fotografii, kserokopii lub wydruku.

Prace konkursowe należy zgłaszać za pośrednictwem szkół, domów kultury lub innych placówek edukacyjnych. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (artykuły plastyczne/piśmienne marki Pentel).

Wybrane prace będą prezentowane na wystawach w Tokio, Osace i innych miastach japońskich.

Termin
Prace należy dostarczyć do 6 listopada 2021 r.

Strona konkursu