51. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Opublikowano 2020-09-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są firma Pentel oraz Biiku Bunka Kyokai (Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki).

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat.

Opis
Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne o dowolnej tematyce, wykonane odręcznie na papierze.

Prace konkursowe powinny zostać wykonane odręcznie na papierze o wymiarach nie przekraczających 54 x 38 cm, w pionie lub poziomie. Nie będą przyjmowane fotografie, kserokopie, wydruki i prace trójwymiarowe na przykład zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny kartki typu: kulki papierowe, makaron, łańcuszek itp. Wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem. Uczestnik może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką rysowania lub malowania, dającą efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, itp.). Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki. Ocenie nie będą podlegać prace przypominające znane dzieła lub zawierające znaki, symbole i postacie objęte ochroną prawną.” 

Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem szkół, domów kultury lub innych placówek edukacyjnych. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (artykuły plastyczne/piśmienne marki Pentel).

Wybrane prace będą prezentowane na wystawach w Tokio, Osace i innych miastach japońskich.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane od 25 września do 6 listopada 2020 r.

Strona konkursu