50. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Opublikowano 2019-10-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są firma Pentel oraz Biiku Bunka Kyokai (Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki).

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat.

Opis
Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne wykonane odręcznie na papierze. Tematyka prac może być dowolna.

Prace konkursowe powinny zostać wykonane odręcznie na papierze o wymiarach nie przekraczających 54 x 38 cm, w pionie lub poziomie. Nie będą przyjmowane fotografie, kserokopie, wydruki i prace trójwymiarowe na przykład zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny kartki typu: kulki papierowe, makaron, łańcuszek itp. Wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem. Uczestnik może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką rysowania lub malowania, dającą efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, itp.). Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę. 

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (artykuły plastyczne/piśmienne marki Pentel).

Wybrane prace będą prezentowane na wystawach w Tokio, Osace i innych miastach japońskich.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31
Strona konkursu www.konkursplastyczny.pl/