45. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

Opublikowano 2019-06-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku do 35 lat.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy, w tym jednego o tematyce religijnej lub patriotycznej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Wiersze oceni jury w składzie:
- Przemysław Dakowicz (przewodniczący jury) – wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury;
- Krzysztof Kuczkowski (członek jury) – wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”;
- Agnieszka Gościeniecka (sekretarz jury) – przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku.

Nagrody
Przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe. Zdobywca nagrody głównej otrzyma 1.500 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-07