Skip to main content

XIV Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris

Opis

9.05.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu, zarówno w zakresie klasycznych metod graficznych, jak i z uwzględnieniem nowych technologii.

Na konkurs można przesyłać ekslibrisy wykonane w dowolnej technice graficznej.

Prace należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie.

Ekslibrisy nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
• I nagroda: 500 €
• II nagroda: 300 €
• III nagroda: 200 €

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 11 października 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu