Skip to main content

VIII Konkurs Plakatu Filmowego

Opis

9.04.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat VIII Konkursu Filmowego, który jest organizowany przez Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

Plakaty powinny zapowiadać kolejną VIII edycję Konkursu Filmowego i kojarzyć się ze sztuką filmową. Prace konkursowe NIE są plakatami do jakiegoś konkretnego filmu.

Plakat należy przygotować w wersji elektronicznej (plik PDF).

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 16 września 2024 r.

Nagroda
Główną nagrodą jest laptop.

Strona konkursu