Skip to main content

Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych – Próba 5

Opis

27.09.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów, absolwentów uczelni artystycznych.

Zasady konkursu w skrócie

Zapraszamy artystów do nadesłania prac związanych z potrzebą eksperymentowania, a więc podejmowania ryzyka, ingerencji lub niekontrolowanych działań w obszarze praktyk artystycznych, niezależnie od warsztatu formalnego. 

Przedmiotem konkursu są prace wykonane w dowolnej technice i przy użyciu różnorodnych środków wypowiedzi artystycznej w obszarze sztuk wizualnych.

Każdy artysta może zgłosić do konkursu jedną pracę, powstałą w latach 2021 – 2024.

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Nagrody
• Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Kalisza: 10.000 zł
• Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina: 4.000 zł oraz wystawa indywidualna
• Nagroda BWA w Tarnowie: 4.000 zł oraz pobyt studyjny

Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy zostaną zaprezentowane w Galerii  Sztuki im. Jana Tarasina Kaliszu.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 do 26 stycznia 2024 r.

Strona konkursu