Skip to main content

Konkursu na projekt Odznaki Honorowej za Zasługi dla Służby Cywilnej

Opis

14.11.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na wykonanie projektu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Służby Cywilnej.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu odznaki, która będzie formą wyróżnienia i docenienia wytężonej pracy i starań osób, które w działalności na rzecz prawidłowego, sprawnego i skutecznego funkcjonowania administracji rządowej stanowią wzór do naśladowania.

Projekt powinien obejmować:
1) odznakę i wstążkę (wraz z baretką);
2) miniaturę odznaki i wstążeczkę do miniatury;
3) wstążeczkę;
4) dyplom potwierdzający nadanie odznaki.

Termin
Prace należy dostarczyć do 8 grudnia 2023 r.

Nagrody

• I etap oceny prac
Wybór trzech najlepszych projektów. Każdy z laureatów otrzyma 5.000 zł.

• II etap oceny prac
Wybór zwycięzcy. Nagrodą jest 15.000 zł.

Strona konkursu