Skip to main content

Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej „Szukamy Nikifora” 2024

Opis

26.06.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Arche z siedzibą w Siedlcach oraz Fundacja Leny Grochowskiej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów amatorów. Uczestnik musi mieć ukończone 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku.

Każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż 3 prace.

Prace należy dostarczyć do biura Arche w Siedlcach.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody

• Grand Prix: 3.000 zł (nagrodzona praca przechodzi na własność organizatora)
• I nagroda: 1.000 zł
• II nagroda: 600 zł
• III nagroda: 400 zł
• wyróżnienia specjalne i honorowe

Termin
Prace należy przesłać do 20 października 2024 r. 

Strona konkursu