Skip to main content

Konkurs na wizualizację filozofii

Opis

12.09.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich zajmujących się sztukami wizualnymi oraz zainteresowanych filozofią.

Zasady konkursu w skrócie

Nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę artystyczną, której tematem jest filozofia; dzieła mogą więc przedstawiać zarówno samą filozofię, jej personifikację, jak i być reprezentacją wybranej koncepcji czy idei filozoficznej. Szczególnie zachęcamy do umieszczenia filozofii w kontekście współczesnej rzeczywistości.

Praca nie może być wcześniej publikowana.

Pracę należy dostarczyć w wersji elektronicznej w jednym z formatów: .jpg, .TIFF, .png, .pdf, .mov, .avi, .mp4, lub innym za zgodą osoby koordynującej konkursem.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2023 r.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł.

Strona konkursu