Skip to main content

Konkurs na projekt i wykonanie muralu

Opis

22.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Toruń.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów, którzy posiadają doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu murali.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural. Zwycięzca zrealizuje swój projekt na ścianie kamienicy przy ul. Św. Katarzyny 4 w Toruniu.

Mural swoją treścią powinien akcentować unikalne dziedzictwo Torunia i nawiązywać w sposób nowatorski do historii Torunia, np. wykorzystując stare fotografie charakterystycznych miejsc i obiektów tej części miasta, m.in. Rynek Nowomiejski, kościół świętego Jakuba, Kościół Garnizonowy, ul. Św. Katarzyny. Projekt może także nawiązywać do kontekstu miejsca – nawiązanie do dawnych funkcji budynku (szpital – przytułek, drukarnia, mury obronne z nieistniejącą dziś bramą Św. Katarzyny itp.), jak również do herbu miasta z wizerunkiem anioła.

Projekt muralu należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej.

Termin
Termin składania prac mija 7 maja 2024 r.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma za projekt nagrodę w wysokości 10.000 zł.

Na wykonanie muralu Organizator przeznaczy maksymalnie 52.000 zł.

Strona konkursu