Skip to main content

KAF Young Art Prize

Opis

4.02.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krupa Art Foundation / Fundacja Krupa Gallery z siedzibą we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do zawodowych artystów oraz studentów uczelni artystycznych. Uczestnik nie może mieć więcej niż 35 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Pierwszą odsłonę konkursu kierujemy do osób w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału można zgłosić pracę wykonaną dowolną techniką malarską oraz na dowolnym materiale, która powstała nie wcześniej niż w roku 2022. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.

Cyfrowe reprodukcje prac należy przesyłać za pośrednictwem formularza online.

Artyści zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu dostarczą oryginały prac.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2024 r.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody, każda w wysokości 12.000 euro.

Strona konkursu