Skip to main content

IV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej GRAFITEKA 2024

Opis

1.04.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Sekcja Grafiki.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów magisterskich wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i za granicą.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy prace wykonane w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2022-2024, będące jego własnością.

Opłata za udział w konkursie wynosi 150 zł.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 września 2024 r.

Nagrody
• I miejsce: 10.000 zł
• II miejsce: 5.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł
• trzy wyróżnienia po 1.000 zł
• wyróżnienia honorowe – udział w wystawie pokonkursowej

Strona konkursu