Skip to main content

II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Krzysztofa Grzesiaka

Opis

13.05.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do absolwentów szkół plastycznych i wyższych uczelni artystycznych, a także malarzy bez dyplomu, ale z dorobkiem twórczym.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać obrazy wykonane w dowolnej technice malarskiej.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani prezentowane na wystawach pokonkursowych.

Zdjęcie obrazu wraz z kartą uczestnictwa należy przesłać mailem. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu należy dostarczyć w oryginale.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 sierpnia 2024 r.

Nagrody

• I miejsce – 5.000 zł
• II miejsce – 3.500 zł
• III miejsce – 2.000 zł

Strona konkursu