Skip to main content

XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Herb Grodu Miasta Chrzanowa”

Opis

22.11.2023

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Grupa Twórcza „Cumulus”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• I kategoria – wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską;
• II kategoria – wiersze o tematyce dowolnej.

W każdej kategorii można zgłosić od jednego do trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską

I nagroda – 800 zł
II nagroda – 600 zł
III nagroda – 400 zł

• Wiersze o tematyce dowolnej

I nagroda – 800 zł
II nagroda – 600 zł
III nagroda – 500 zł
3 wyróżnienia po 400 zł

• Dzieci i młodzież do lat 18 otrzymają nagrody rzeczowe

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2024 r.

Strona konkursu