Skip to main content

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Opis

3.07.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego, Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury Fregata.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesyłać poezję i prozę:

poezja – zestaw 4 wierszy,
proza – nowela, opowiadanie lub esej o objętości do 10 stron maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą prace o tematyce regionalnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody

• Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego
• 3 nagrody w kategorii poezji
• 3 nagrody w kategorii prozy
• Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka dla autora z ziemi lęborskiej 
• Nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja
• Nagroda Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2024 r.

Regulamin konkursu