Skip to main content

XLIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup”

Opis

6.05.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, nagradzane, ani wysyłane na inne konkursy.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz okolicznościowe upominki.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2024 r.

Strona konkursu