Skip to main content

Wisznicki Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoto Topoli”

Opis

20.05.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im.  Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Wiersze wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2024 r. (decyduje data wpływu).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe.

Strona konkursu