Skip to main content

VII Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „Przylecę do was na skrzydłach marzeń”

Opis

24.06.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Książnica Płocka.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Tytuł konkursu został zaczerpnięty z wiersza Wandy Chotomskiej, który poetka ofiarowała Książnicy Płockiej w roku jubileuszu 80-lecia działalności instytucji. Chcemy, by stał się inspiracją dla amatorów i profesjonalistów, którzy, tak jak patronka konkursu, za cel stawiają sobie twórczość dla dzieci, która pobudzać będzie ich wyobraźnię, nieść radość, dowcipnie, ale z wielkim szacunkiem dla języka polskiego opowiadać świat, bawić słowem i wielością znaczeń.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy dla dzieci, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

Organizatorzy nie ograniczają tematyki, podkreślają jednak, że zarówno treść, jak i forma wierszy powinny być dostosowane do wrażliwości i możliwości poznawczych dzieci.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe i rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 16 września 2024 r.

Strona konkursu