Skip to main content

Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło" 2024

Opis

26.03.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

" Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system. Przewodniczącym komisji konkursowej jest pochodzący z Borzęcina, znakomity polski poeta Józef Baran.

Na konkurs należy przesłać trzy lub cztery utwory poetyckie. Tematyka prac powinna nawiązywać do idei konkursu.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy).

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I nagroda – 3.000 zł
• II nagroda – 2.000 zł
• III nagroda – 1.000 zł
• 5 wyróżnień po 500 zł
• nagroda specjalna za utwór związany z regionem Małopolski – 1.000 zł lub 2 x 500 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa  24 czerwca 2024 r.

Strona konkursu