Skip to main content

Konkurs poetycki „O Złotą Nutę I. Reimanna” – edycja 2024

Opis

3.04.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Krosnowic.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesyłać wiersze inspirowane muzyką.

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także wspaniale rozwija wyobraźnię poetycką, o czym są przekonani organizatorzy konkursu.
Celem konkursu jest propagowanie i rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności, muzyką Ignazego Reimanna – kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

Tematem prac powinna być muzyka. Mile widziane motywy twórczości noblisty Czesława Miłosza. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy wiersze.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 6 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
• I miejsce – 500 zł
• II miejsce – 400 zł
• III miejsce – 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 sierpnia 2024 r. (decyduje data wpływu).

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.