Skip to main content

IX Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”

Opis

21.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.

Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla osób, które ukończyły 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce. Liczba wersów w wierszu nie może być większa niż 23.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace można przesyłać pocztą lub mailem.

Nagroda
Główną nagrodą jest statuetka Złotej Metafory.

Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 kwietnia 2024 r.

Strona konkursu