Skip to main content

IV Ogólnopolski konkurs na opowiadanie fantastycznonaukowe „Ad Infinitum"

Opis

14.11.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie opowiadania mieszczącego się w szerokiej konwencji fantastyki naukowej (science-fiction, cyberpunk, steampunk, weird fiction, cosmic horror etc.).

Objętość tekstu nie może przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami.

Każdy autor może zgłosić tylko jedno opowiadanie, które nie było wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagrody

• I miejsce: 500 zł
• II miejsce: 300 zł
• III miejsce: 200 zł

Nagrodzone opowiadania zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2023 r.

Regulamin konkursu