Skip to main content

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”

Opis

23.11.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dorośli” i „młodzież w wieku od 12 do 17 lat”.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs ma na celu upamiętnienie twórczości Wandy Dobaczewskiej, polskiej pisarki, poetki, publicystki, autorki sztuk dla teatrów kukiełkowych oraz animatorki kultury. W roku 2020 minęła setna rocznica od debiutu literackiego Wandy Dobaczewskiej (z domu Niedziałkowskiej), która swoją drogę literacką rozpoczęła od wydania tomiku poetyckiego „Na chwałę słońca” w 1920 roku w Wielkopolskiej Księgarni Nakładowej w Poznaniu. 

Na konkurs można przesyłać poezję i prozę:
• poezja – maksymalnie trzy wiersze,
• proza – objętość tekstu do 5400 znaków.

Uczestnik może wybrać tylko jedną kategorię.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace można przesyłać listownie lub mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Prace można przesyłać do 31 marca 2024 roku.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe.

Strona konkursu