Skip to main content

Gdansk Script 2024

Opis

17.05.2024

Organizator
Konkurs organizuje Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku​.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Do udziału w konkursie można zgłaszać scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych oraz koncepty seriali, które są powiązane z Gdańskiem, w szczególności fabularnie (poprzez osadzenie akcji w Gdańsku, bohaterów, tematykę).

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego,
• koncepcja serialu.

Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace, niezależnie od kategorii. 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Prace konkursowe można zgłaszać do 31 lipca 2024 r.

Nagrody

• Scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego

I miejsce: 15.000 zł
II miejsce: 7.000 zł
III miejsce: 3.000 zł

• Koncepcja serialu

I miejsce: 15.000 zł
II miejsce: 7.000 zł
III miejsce: 3.000 zł

Strona konkursu