Skip to main content

52. Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Rubinową Hortensję”

Opis

22.05.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik powinien przesłać na konkurs od 3 do 5 wierszy. Tematyka utworów może być dowolna.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe.

Strona konkursu