Skip to main content

XII edycja konkursu fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”

Opis

14.06.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2024 roku nie ukończą 25 roku życia.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesyłać zdjęcia przedstawiające zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym – zarówno naturalne, jak i te uwarunkowane działalnością człowieka. 

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
– procesy i formy naturalne,
– obiekty antropogeniczne.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, łącznie w obu kategoriach.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zdjęcia nagrodzone w ubiegłorocznej edycji konkursu


Fot. Wojciech Nadziałek „Burza w gwieździstą noc” – I miejsce w kategorii „Procesy i formy naturalne”


Fot. Mateusz Stróżyk „Podziemny cud”  – I miejsce w kategorii „Obiekty antropogeniczne”

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną pokazane na stronie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także na imprezie organizowanej w Światowy Dzień Geografa w 2024 roku. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2024 r.

Strona konkursu