Skip to main content

„Piękno Ziemi Częstochowskiej” konkurs fotograficzny

Opis

19.06.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Zachęcamy wszystkich miłośników fotografii do odkrywania atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych oraz architektury i zabytków ziemi częstochowskiej.

Zdjęcia muszą być wykonane na terenie powiatu częstochowskiego.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 8 prac.

Fotografie można przesyłać pocztą tradycyjną lub mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 30 września 2024 r.

Nagrody
Pula nagród wynosi 5.000 zł.

Strona konkursu