Skip to main content

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny WIEŚ/MIASTO

Opis

7.08.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest dokumentacja fotograficzna życia współczesnej wsi i zmian zachodzących w jej tkance i strukturze, a także zarejestrowanie momentów wkraczania rolnictwa i ogrodnictwa do przestrzeni miejskiej.

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych (opis kategorii znajduje się tutaj):
• Przestrzeń funkcjonalna – nowe kierunki rozwoju
• Styl życia – mozaika
• Środki utrzymania – nie tylko rolnictwo

Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski.

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 10 fotografii.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 czerwca 2024 r.

Nagrody

W każdej z trzech kategorii tematycznych zostaną przyznane następujące nagrody:
• I nagroda – 4.000 zł
• II nagroda – 2.500 zł
• III nagroda –1.500 zł

Strona konkursu