Skip to main content

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski 2023”

Opis

15.09.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kętrzyńskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

W tegorocznej edycji konkursu dostępne są dwie kategorie:

1) PEJZAŻ POLSKI – zdjęcia prezentujące piękno, bogactwo i różnorodność polskiego krajobrazu.

2) NOWOŚĆ! PEJZAŻ MIEJSKI – temat pozostawia szerokie pole do interpretacji. Poszukiwanie kadrów wśród budynków czy terenów wiejskich i oczekiwanie na niezapomniane światło może tak samo ekscytować jak pejzaż natury. Pamiętajmy, że wieś czy miasto to nie tylko budynki i ulice, to także ludzie, samochody, neony, pomniki, to cały miejski organizm składający się z tysięcy elementów. 

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze (format nie mniejszy niż 30 x 40 cm i nie większy niż 70 x 100 cm) oraz dodatkowo przesłać mailem.

Opłata za udział w konkursie wynosi 45 zł.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe lub finansowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 18 października 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu