Skip to main content

42. Konfrontacje Fotograficzne

Opis

28.11.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać zestawy złożone z 3-5 zdjęć

Temat dowolny. Ważne jest, aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce, wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat.

Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Liczba zestawów dowolna. Technika optyczno-chemiczna mile widziana.

Format zdjęć: od 24 x 30 cm do 70 x 100 cm. Prace należy przesyłać pocztą na adres Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Nagrody
• I nagroda: 5.000 zł
• II nagroda: 4.000 zł
• III nagroda: 3.000 zł
• wyróżnienie: 2.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2024 r.

Regulamin 
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.