Skip to main content

XXXI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2024

Opis

18.06.2024

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Współorganizatorem jest Federacja Niezależnych Twórców Filmowych.

Zasady konkursu w skrócie

XXXI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia „Publicystyka” odbędzie się w Kędzierzynie-Koźlu w dniach 25-26 października 2024.

Celem festiwalu jest prezentacja filmów o tematyce publicystycznej, omawiających aktualne problemy życia społecznego, polityczno-gospodarczego, religijnego, kulturalnego, sportu, ekologii, mniejszości narodowych itp.

W ramach festiwalu organizowane są trzy konkursy:

• konkurs polskich filmów amatorskich – przeznaczony dla twórców nieprofesjonalnych;
• konkurs polskich filmów studenckich – mogą w nim uczestniczyć studenci szkół filmowych i artystycznych;
• konkurs filmów zagranicznych – otwarty dla amatorów i studentów.

Do konkursów można zgłaszać filmy wyprodukowane po 2021 roku, trwające nie dłużej niż 20 minut.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe.

Termin
Termin zgłaszania filmów upływa 6 września 2024 r.

Strona konkursu