Skip to main content

21. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”

Opis

20.09.2023

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Oświęcimskie Centrum Kultury. Współorganizatorem jest Federacja Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce.

Opis

21. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” odbędzie się w Oświęcimiu w dniach od 25 do 27 stycznia 2024 r.

Festiwal jest spotkaniem filmowców, którym bliskie są sprawy człowieka. Festiwalowe filmy - krótkometrażowe, fabuły, reportaże, dokumentalne - zapisują ludzkie historie. Prezentują wielkie tragedie i małe dramaty oraz chwile szczęścia i radości. Dotyczą człowieka i jego miejsca w świecie. Są świadkiem zdarzeń społecznych, rodzinnych, osobistych i intymnych. Wpisują zmagania człowieka, jego walkę o życie, w kontekst przemian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu.

Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać człowieka" jest okazją, aby przyjrzeć się miejscu, w którym przystanął człowiek.

Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane przez filmowców amatorów, trwające nie dłużej niż 20 minut.

Filmy będą oceniane w trzech kategoriach: fabuła, dokument, animacja.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe i honorowe:

• Grand Prix
• nagrody w trzech kategoriach: fabuła, dokument, animacja
• specjalne wyróżnienie za najlepszy film o wartościach humanitarnych
• honorowy „Henryk” przyznawany przez filmowców Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik”

Termin
Filmy można zgłaszać do 8 grudnia 2023 r.

Strona konkursu