Skip to main content

XVI ogólnopolski konkurs na komiks „Podróże Koziołka Matołka – Brazylia”

Opis

17.11.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie narysować komiks o podróży Koziołka Matołka po Brazylii

Objętość pracy nie może przekraczać 6 jednostronnych kartek formatu A4. 

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody o łącznej wartości 3.000 zł.

Dodatkowo, zwycięzca otrzyma tablet graficzny o wartości do 800 zł.

Termin
Prace można przesyłać do 27 grudnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu