Skip to main content

„Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”

Opis

28.08.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Zadaniem uczestników jest uchwycenie zachowanych w całości lub częściowo śladów II wojny światowej w różnych miejscach Polski. Nadsyłane fotografie mogą przedstawiać m.in. miejsca wydarzeń, obiekty, nekropolie, budynki, osoby, pamiątki, pomniki bądź symbole związane z najkrwawszym w dziejach konfliktem zbrojnym. 

Ocenie jury pod przewodnictwem profesjonalnego fotografa podlegać będzie walor artystyczny fotografii, jej związek z ideą konkursu oraz sporządzona pisemnie relacja opisująca uchwycony fakt, osobę, miejsce, budynek itp.

Zdjęcia należy przesyłać za pośrednictwem szkoły, biblioteki, pałacu młodzieży, młodzieżowego domu kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu